Aula Leopoldina

Najbardziej reprezentacyjna część gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego. Perła świeckiej architektury epoki baroku jest jedną z najważniejszych atrakcji Wrocławia.

Aula Leopoldina (nazywana także: Aula Leopoldyńska) to unikatowy zabytek świecki późnego baroku, najwspanialszy we Wrocławiu. Wzniesiona w latach 1728-1732 wraz z kompleksem budynków uniwersyteckich, otrzymała nazwę na cześć cesarza Leopolda I, fundatora Uniwersytetu. Zaprojektowana została przez znanego włoskiego architekta – Christophorusa Tauscha.

Wnętrze podzielone jest na trzy części: podium, audytorium i wspartą na filarach emporę muzyczną. Aula Leopoldina znana jest również ze wspaniałej akustyki. Dzisiaj to miejsce uroczystości akademickich:  inauguracji roku, uroczystości nadania stopnia doktora honoris causa, ale także koncertów, spotkań z wybitnymi osobistościami i naukowcami.
Od kilku lat Aula jest remontowana. W styczniu 2017 r. zakończyła się renowacja podium.

Aula Leopoldina: perła barokowej architektury

Aula Leopoldyńska to jedna z najważniejszych atrakcji turystycznych we Wrocławiu. W ramach jednego biletu można zwiedzić 2, 3 lub 4 atrakcje Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego: Aulę Leopoldyńską, Wieżę Matematyczną, Oratorium Marianum lub wystawę.

Na podstawie mat. UWr.

Galeria

Więcej miejsc