Kaplica Hochberga przy kościele św. Wincentego i św. Jakuba

Kaplica Hochberga przy kościele pw. św. Wincentego i św. Jakuba (dzisiaj katedra greckokatolicka) przy pl. Nankiera wybudowana została w latach 1723-1728. To perła barokowej architektury i zdobnictwa.

Zaprojektował ją dla siebie hrabia Ferdinand Hochberg, opat klasztoru norbertanów, a do pracy zaprosił najlepszych śląskich artystów. Ozdobili oni sklepienia iluzjonistycznymi freskami, przedstawiającymi siedem boleści Matki Boskiej – od okresu dzieciństwa Chrystusa po sceny pasyjne. 

Freski udało się odtworzyć dzięki zachowanej dokumentacji. Wnętrze zdobią złocenia, wyszukane sztukaterie. Ołtarz został złożony z 1300 fragmentów, odnalezionych w gruzie wypełniającym wnętrze. Pieta, znajdująca się nad ołtarzem, jest dokładną kopią oryginału, znajdującego się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

W gruzach znaleziono też mosiężną gwiazdkę, łączącą płyty marmurowej podłogi. Posłużyła ona za wzór dla pozostałych 379. W kaplicy ponownie spoczął jej fundator – hrabia Hochberg. Jego sarkofag odnaleziono w kościele oo. Dominikanów. Nie znalazł się jednak w krypcie, bo często zalewają ją wody gruntowe, ale został wyeksponowany w jej wnętrzu.

Galeria

Więcej miejsc