Luter

Krasnal znajduje się przy ulicy Kazimierza Wielkiego 29.

Krasnal przypomina postać Marcina Lutra, który 500 lat temu swoimi działaniami zapoczątkował proces reformacji Kościoła. 

Nowy krasnal w lewej ręce trzyma młotek, prawą ręką zaś podtrzymuje słynne tezy.

Galeria

Więcej miejsc