Nieznany Wrocław: najstarszy kościół w cieniu katedry

Data aktualizacji: 2016-10-18

Kościół św. Idziego łatwo przeoczyć - ulokowany jest po północnej stronie wielkiego gmachu katedry, dlatego - dosłownie i w przenośni - znajduje się w jej cieniu. Jest najstarszą działającą świątynią w naszym mieście.

Kościółek został zbudowany w pierwszej połowie XIII wieku na polecenia Wiktora. Był on dziekanem wrocławskiej kapituły katedralnej. Tradycja, ale także choćby widoczne dzisiaj kamienne profile cokołu kościoła, każą wnioskować, że budynek powstał na miejscu innej – starszej.

Wchodząc do środka i spoglądając w kierunku prezbiterium, można być bardzo zaskoczonym. Nie widać ołtarza – zasłania go filar podtrzymujący sklepienie. Przypuszcza się, że kościół miał być kaplicą grobową księcia opolskiego i biskupa wrocławskiego Jarosława Opolskiego (1198-1201). – Planujemy wejść tam w najbliższym czasie, a przyznam, że jak długo jestem tutaj proboszczem (od 1985 – przyp. red.), to nigdy tam nie byłem – podkreśla gospodarz świątyni.

Gdy miniemy kolumnę zasłaniającą prezbiterium widzimy współczesną płaskorzeźbę bł. Jana Pawła II oraz odrestaurowane osiemnastowieczne figury Chrystusa i Matki Bożej otoczone wizerunkami czterech ewangelistów. Poza prezbiterium są także figura Mojżesza oraz scena biczowania.

Msze dla przedszkolaków i rzemieślników

Wnętrze kościoła św. Idziego można w dni powszednie oglądać tylko przez kratę, ale w każdą niedzielę przed południem są tu odprawiane msze dla przedszkolaków i świątynia jest otwarta. Miejsce to jest także miejscem modlitwy wrocławskich rzemieślników, o czym świadczą umieszczone w tylnej części kościoła emblematy poszczególnych cechów. W kościele są także przechowywane relikwie św. Zygmunta Gorazdowskiego, zwanego „lwowskim apostołem miłosierdzia”. Na ścianie kościoła znajduje się także tablica pionierów miasta Wrocławia. Budynek po wojnie był zniszczony zaledwie w 20 proc. (katedra w 70 proc.), dlatego Polacy, którzy przybyli do Breslau, spotykali się na modlitwie właśnie w tym miejscu. Był on wówczas pod opieką franciszkanów, którzy byli tu od 1888 roku.

Wchodząc do kościoła św. Idziego we Wrocławiu, mimo, że znajduje się sercu miasta, można poczuć się jak na małej wiejskiej parafii. Warto poczuć przez chwilę ten spokój i klimat romańskiej świątyni, która choć najstarsza, jest przez wielu wrocławian jeszcze do odkrycia.

Zdjecie Arkadiusz Cichosz

Arkadiusz Cichosz