Dzień Życzliwości dla szkół

21 listopada 2018, Wrocław

Życzliwość podaj dalej!

Szanowni Państwo,

Przed nami 13. edycja kampanii "Dzień Życzliwości". W tym roku hasłem wiodącym wydarzenia jest "Życzliwość podaj dalej!". To słowa zachęty do dzielenia się życzliwością, do wzajemnego okazywania jej i niesienia pomocy w przekonaniu, że dobro powraca.

Akcja, która zrodziła się we Wrocławiu, swoim zasięgiem obejmuje coraz więcej miejscowości w Polsce. Jej celem jest promocja życzliwości
i zachęcanie do czynienia dobra na różnych płaszczyznach. Obdarowując innych, zwiększamy prawdopodobieństwo bycia obdarowanym! Dlatego, jak co roku, zachęcamy do wspólnego świętowania i zorganizowania działań promujących wzajemną życzliwość i porozumienie w Państwa szkole czy przedszkolu. Jakie miasto może mieć ku temu najlepszy klimat, jeśli nie Wrocław - symbol otwartości, pozytywnego myślenia, kosmopolityzmu, gościnności i tysiąca innych odcieni życzliwości!

Organizatorzy projektów związanych z tegorocznym tematem "Dnia Życzliwości" jak zawsze będą mogli uzyskać pakiet materiałów promocyjnych przygotowanych specjalnie na tę okazję przez Biuro Promocji Miasta i Turystyki. Materiały będą wydawane na podstawie złożonego do Biura wniosku znajdującego się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia. Tam także znajdą Państwo opis procedury złożenia wniosku. Ze względu na ograniczoną ilość materiałów o ich przyznaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Akcje prowadzone w placówkach oświatowych są od lat bardzo ważnym elementem naszej kampanii, dlatego serdecznie zapraszamy do włączenia się w tegoroczną edycję wydarzenia, propagowanie życzliwości i filozofii życia zbudowanej na pozytywnych wartościach.

Z życzliwym pozdrowieniem

Wioletta Samborska

Dyrektor Biura Promocji Miasta i Turystyki

Materiały promocyjne – wydawanie

Materiały do pobrania:

Redakcja www.wroclaw.pl