Poprzednie edycje. Archiwum

Każdego roku pokazujemy, że kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wcale nie musi być nudne. Rok temu środkiem Rynku przeszła kolorowa parada wrocławian. Spłynęły do nas dziesiątki fantastycznych zdjęć oraz przejawów życzliwości w postaci uścisków (free hugs).

Dzień Życzliwości 2006. Pierwsza ilustracja z okazji obchodów Dnia Życzliwości we Wrocławiu

Dzień Życzliwości 2007. Podczas tej edycji uroczyście odsłoniliśmy figurkę Krasnala Życzliwka

Dzień Życzliwości 2008. Ulice miasta przyozdobiły zdjęcia z wyprawy Krasnala Życzliwka do Korei

Dzień Życzliwości 2009. Rynek przyozdobiła wystawa "Życzliwych donosów", między którą przeszedł pochód krasnali

Dzień Życzliwości 2010. Wybraliśmy najżyczliwszego wrocławianina i pisaliśmy opowiadania o krasnalach.

Dzień życzliwości 2011. Odtańczyliśmy taniec życzliwości i włożyliśmy wszystkim różowe okulary.

Dzień Życzliwości 2012. Zorganizowaliśmy muzyczno-taneczny happening pod hasłem: "Życzliwa jedenastka"

Dzień Życzliwości 2013. Nakłanialiśmy do zabawy w myśl hasła: "Tolerancja to za mało"

Dzień Życzliwości 2014. "Posłuchaj, porozmawiaj, postaraj się zrozumieć…". Tak zachęcaliśmy do dialogu międzypokoleniowego.

"Znajdź się wśród życzliwych!". Tym hasłem w 2015 r. zachęcaliśmy do czynienia dobra.

Dzień Życzliwości – Wrocław, 21 listopada 2016 – Znajdź się wśród życzliwych! 11. edycja projektu realizowanego przez Urząd Miejski Wrocławia

W 2018 roku hasłem Dnia Życzliwości było" "Życzliwość podaj dalej!".

To słowa zachęty do dzielenia się życzliwością, do wzajemnego okazywania jej i niesienia pomocy w przekonaniu, że dobro wraca. Obdarowując zwiększamy prawdopodobieństwo bycia obdarowanym.

W 2018 r. z wydano kalendarz z kolekcją unikalnych życzliwych plakatów. Jednym z głównych wydarzeń było spotkanie z księdzem Adamem Bonieckim.

Redakcja www.wroclaw.pl